29 – انتشارات اندیشکده یقین

سبد خرید

0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد آیت‌مدار

۵۰,۰۰۰ تومان
سرمایه‌ی ایمان، زیربنایی‌ترین سرمایه‌ی انسانی است. سرمایه‌ی مادی، سرمایه‌ی علمی، سرمایه‌ی اجتماعی و هر نوع سرمایه‌ی دیگر باید مبتنی بر سرمایه‌ی ایمان باشند. بر این اساس، تصمیم‌سازی و اتخاذ استراتژیبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...