انتشارات اندیشکده یقین – مرکز بررسی‌های دکترینال

سبد خرید

کلبه کرامت

دانش دکترینولوژی (یا قاعده القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است. تبیین این قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حیث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.«کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت» متولی تولید و تبیین دانش دکترینولوژی است.

کودکان استراتژیست

در دنیای پیچیده با متغیرهای مختلف، تصمیم‌گیری حرفه‌ای نیاز به تصمیم‌سازی حرفه‌ای و آگاهانه دارد. بهترین زمان برای آموزش و تمرین فرایند اتخاذ تصمیم، در دوران کودکی و نوجوانی است که هنوز مسئولیت خاصی متوجه انسان نیست. چه بسیار افرادی که این دوره را به طور مناسب طی نکرده و در بزرگسالی ضمن مسئولیت‌ اجتماعی که دارند هم‌چنان در حال تجربه‌ی تصمیم هستند، غافل از آن‌که دیگر دیر شده است و مشکلات و تبعات متعددی را متوجه خود و جامعه می‌کنند. «دکترین و استراتژی برای کودکان و نوجوانان» پاسخ به این نیاز تربیتی است.

کلبه کتاب

آدرس: تهران‌نو، خیابان ۱۱ نیروی هوایی (شهید خشی)، ضلع جنوب غربی میدان لوزی، شماره ۳۰، ساختمان فطرت

کد پستی ۱۷۴۹۷۶۳۶۸۱

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۸۴۱۸۱

دیگر پایگاه‌های اندیشکده یقین

در حال بارگذاری ...