1 – انتشارات اندیشکده یقین

سبد خرید

0 out of 5

کودکان استراتژیست: روی‌کرد استقامت‌مدار

۴۰,۰۰۰ تومان
بخش مهمی از زندگی، چالش‌ها و مشکلاتی هستند که هر کدام، سعی در به زانو درآوردن او دارند. او باید نسبت خود را با مشکلات در سطوح شریک، رقیب، حریف،بیشتر بخوانید
0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد امنیت مدار

۴۰,۰۰۰ تومان
امنیت حاصل توازن آسیب و تهدید است. نیازهای فرد یا جامعه نقاط آسیب‌پذیر وی هستند. تهدید، عدم پاسخ‌گویی مناسب به نیاز است که ناامنی را ناشی می‌شود. تا زمانی کهبیشتر بخوانید
0 out of 5

کودکان استراتژیست: روی‌کرد رزق مدار

۴۰,۰۰۰ تومان
بخش مهمی از زندگی تلاشی است برای پاسخ به مجموعه‌ای از نیازها و تأمین آنها. انسان سراسر نیاز است و تلاش انسان برای تأمین این نیازها، جامعه را می‌سازد. بنابراینبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...