2 – انتشارات اندیشکده یقین

سبد خرید

0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد آیت‌مدار

۳۷,۵۰۰ تومان
سرمایه‌ی ایمان، زیربنایی‌ترین سرمایه‌ی انسانی است. سرمایه‌ی مادی، سرمایه‌ی علمی، سرمایه‌ی اجتماعی و هر نوع سرمایه‌ی دیگر باید مبتنی بر سرمایه‌ی ایمان باشند. بر این اساس، تصمیم‌سازی و اتخاذ استراتژیبیشتر بخوانید
0 out of 5

کودکان استراتژیست: رویکرد عرصه‌مدار

۳۷,۵۰۰ تومان
جوّشناسی و مطالعات تخصصی اتمسفر و آب و هوا یک ضرورت اساسی برای زندگی بشر است. چرا که هر تغییری در جوّ، تأثیرات بالاجبار و ناگزیری روی برنامه‌ها و روال‌هایبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...